Myymälätila

 Markkinointi

Markkinoinnilla tarkoitetaan kaikkia niitä toimenpiteitä joilla saadaan asiakas ostamaan yritysten tuotteita tai palveluita. Markkinointi on tietoista vaikuttamista yksilöön ja se koostuu monesta eri asiasta ja mainonta on vain pieni osa sitä. 

Markkinoinnin 4P, marketingmix

 • Tuote (product) : Mitä kuluttaja tarvitsee ja haluaa.
 • Hinta (price) : Mielikuvat, onko esim. halpa huono?
 • Jakelu (place) : Kivijalkaliike, web.
 • Markkinointiviestintä (promotion) : Henkilökohtainen myyntityö, suoramarkkinointi, myynnin edistäminen, mainonta.

Ostotoimintaan vaikuttavat tekijät:

Ostajan psykosysteemi
Henkilökohtaiset persoonapiirteet
Perhetausta
Kulttuuritausta
Yleiset markkinaperusteet
Elinvaihe
Sosioekonominen tilanne
Yhteiskuntataloudellinen ja arvoperustainen tilanne
Markkina ärsykkeet

Myymälätilan layout

Myymälän layoutilla vaikutetaan siihen miten ihminen liikkuu tilassa. Layout eli myymälän pohjapiirrustus koostuu  kalusteista ja kiinteistä elementeistä jotka on sijoiteltu tarkoituksen mukaan. Tämä siis tarkoittaa sitä, että onko kyseessä nopea asiointi kuten elintarvikkeiden osto vaiko enemmän shoppailu.

Asiakaskierto

Asiakaskierto tarkoittaa asiakkaan käyttäytymistä myymälässä, eli reittiä, jota käytetään pääsääntöisesti.
Myymälän layout on hyvin suunniteltu kun kaikki neliöt on käytetty hyödyllisesti ja siitä löytyy selkeät pää- ja sivukäytävät. Lisäksi kuumat ja kylmät kohdat auttavat tavaroiden sijoittamisessa ja sijoittamisen kehittelyssä. 
Tyylejä on erillaisia:

Grid layout sopii hyvin elintarvikekauppoihin, sillä siinä on selkeä reitti pää- ja sivukäytävien ansiosta. 

Loop layout selkeä, myötäpäivään kulkeva ratkaisu jossa asiakas kiertää koko myymälän ja näkee kaikki tuotteet. Tämä sopii Tigerin tyylisiin myymälöihin.

Free-Flow layout mahdollistaa vapaankierron ja sopii siksi juuri shoppailuun. Tilan näkee heti ensisilmäyksellä ja tämä sopii esim. vaatekaupoille.Seinäesillepano

Seinäesillepanot rakennetaan moduuleista joiden korkeutta voidaan säädellä. Tämä perustuu siihen, että eri korkeuksilla olevat tuotteet myyvät tutkimusten mukaan erilailla. Korkealla olevat tuotteet myyvät vähemmän, silmien korkeudella eniten ja alhaalla huonoiten.

Wall display, jossa kohtaamisjärjestys on etutila, keskitila ja seinustat:

 1. Sommittelu
 2. Horisontaalinen sijoittelu
 3. Diagonaalinen sommittelu
 4. Vertikaalinen sijoittelu


Yhden pakopisteen perspektiivin piirtäminen

 1. Piirrä tilan mitat tarkasti ja merkitse ne
 2. Piirrä horisontaaliviiva ja merkitse kulmat A, B, C ja D
 3. Määritä pakopiste
 4. Tee horisontaaliviiva F1 ja F2 molempiin kulmiin, vedä F1 A pisteeseen 45 asteen kulmassa ja tee sama F2 ja B pisteen kanssa.
 5. Piirrä horisontaalipiste ja vedä apuviivat pakopisteestä A-, B-,  C- ja D pisteisiin.
Syvyys mitat lattiasta F1 tai F2
Leveys ja korkeus lattiasta pakopisteeseen!


Malli 1:20

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Kestävä kehitys