tiistai 23. helmikuuta 2021

 Graafinen suunnittelu


Adoben InDesign ja Illustrator graafisessa suunnittelussa:


InDesign

InDesign on loistava taittojen ja sivujen suunnitteluohjelma painetulle ja digitaaliselle medialle. 
InDesigniä käytetään mm. lehtisten, julisteiden, postikorttien, e-kirjojen, sivuntaittojen, esitteiden, ansioluetteloiden, esitysten ja valikkosuunnittelujen toteutuksessa. 
Sovelluksesta on tehty helppo ja nopea käyttöinen monien erillaisten ominaisuuksien keinoin, jolla helpotetaan itse työskentelyä. InDesign poikkeaa tässä paljonkin Illustratorista, sillä InDesignissä on laajemmin valmiita asetuksia, kuten sivujen suunnittelu.  InDesignissä on mahdollista valita grafiikkatyyppi kun taas Illustrator on vektoripohjainen.

 

Lopullinen tulostus

Grafiikkatyyppi

Muotoilu

Korkea resoluutio (>1000 dpi)

Vektoripiirrokset

Illustrator, EPS, PDF

Bittikarttakuvat

Photoshop, TIFF, EPS, PDF

Prosessivärierottelut

Vektoripiirrokset

Illustrator, EPS, PDF

Väribittikarttakuvat

Photoshop, CMYK TIFF, DCS, EPS, PDF

Värienhallintaa käyttävä grafiikka

Illustrator, Photoshop, RGB TIFF, RGB EPS, PDF

Matalan resoluution tulostus tai PDF online-käyttöön

Kaikki

Mikä tahansa (vain bittikarttakuvat)

Web

Kaikki

Mikä tahansa (InDesign muuntaa HTML:ään vietäessä grafiikan JPEG- ja GIF-muotoon)


Illustrator

Illustratoria on vektoripohjainen sovellus jota voidaan käyttää niin verkko- ja mobiiligrafiikan, logojen, kuvitusten, tuotepakkausten ja julisteiden suunnitteluun. Vektoripohjaisuus mahdollistaa sen että kuvat säilyvät terävänä vaikka ne skaalaisi kuinka suuriksi tahansa.
Ominaisuuksina logo, typografia, kirjasinsuunnittelu, kirjaintyyli, kuvake, infografiikka, banneri,kaavio ja tapetin suunnittelu.


Värit graafisessa suunnittelussa

Värit ovat graafisen suunnittelun yksi keskeisimpiä osia, sillä ne viestivät, korostavat ja luovat visuaalista kokemusta. Värit luokitellaan niiden käyttötarkoituksen mukaisesti CMYK, HEX ja RGB väreihin.

CMYK: Painotuotteet
HEX: Voidaan käyttää mm. suunnitellessa nettisivujen värejä.
RGB: Televisio ja tietokone
Rasteri ja vektori

Rasterikuvat muodostuvat pikseleistä ja niiden määrästä toisin kuin vektorikuvat eli kuvan tarkkuus määräytyy pikseleiden määrästä kuvan kokoon ja tätä rasteria käytetään yleensä vain valokuvissa.
Vektorigrafiikka taas muodostuu matemaattisen kaavan mukaan, joten kuvan laatu ei kärsi vaikka sitä suurrennettaisiin tai pienennettäisiin.maanantai 8. helmikuuta 2021

MONIKULTTUURISUUS SAATTOHOIDOSSA
-HENKILÖSTÖLLE 

Esite Salon kaupungin henkilökunnalle. Sain vapaat kädet toteuttaa A4-kokoisen esitelehden valmiiden tekstien pohjalta. Idean toteutukseen sain aikakausilehdistä, mutta tarkoituksen huomioiden yksinkertaistin ja selkeytin ideaa säilyttäen kuitenkin mahdollisimman eloisan pohjan.

Tutkin esitettä varten eri uskontojen värejä, Jumalia ja kulttuuria, jotta sain selville mitä värejä, symboleja, kuvia jne. työssä voi käyttää ja työ on toteututtu kunnioittaen jokaisen uskonnon eri elementtejä.

Työ on toteutettu käyttäen Adoben illustratoria, InDesingiä ja piirto-ohjelmana Corellia. Työssä käytetyt kuvat ovat joko kuvapankki unsplash.com tai itse piirretty. Alunperin piirsin itse kolme kuvaa, mutta päädyin käyttämään vain kahta.

Väreissä pyrin käyttämään yhden mukaisesti kylmiä, toistensa ja kannen kanssa sointuvia värejä.

Aikaa työhön kului 46h. 
https://fi.pinterest.com/sallathti/layout/

Kestävä kehitys