Graafinen suunnittelu

Graafisen suunnittelun mindmap
Mitä on graafinen suunnitteluGraafinen suunnittelu eli kuvallinen viestintä

Graafinen suunnittelu on viestin välittämistä kuvallisesti eli ulkoasun suunnittelua. Graafinen suunnittelu on laaja käsite johon kuuluu mm. mainosten suunnittelu, logot, sähköisten sivujen ulkoasut, painotuotteet, pakkaukset, kyltit, merkit ja monet muut. Graafista suunnittelua tarvitaan siis kaikessa kuvallisessa viestinnässä. 
Graafisen suunnittelun tavoitteena on saada aikaan esim. valmis paino- tai sähköinen tuote jonka asiakas on tilannut. Asiakkaan kanssa sovitaan tavoitteista ja toiveista työhön liittyen eli kenelle, mihin, millä tyylillä, budjetti, työryhmä, laajuus, värit, formaatti, aikataulut ja kaikki muu tarpeellinen ja sitten alkaa varsinainen työ.
Graafikot tarvitsevat työssään erillaisia ohjelmia joiden kanssa toteuttaa työtään. Suosituimpia ohjelmia ovat Adoben Photoshop, Lightroom ja vektorigrafikkaan eli tietokonegrafikkaan Illustrator ja Corel Draw.
Graafisella suunnittelijalla on monia eri ammattinimikkeitä työelämässä, tälläisia ovat mm. taittaja, web-suunnittelija ja taiteellinen johtaja.Typografia:

Typografia eli tekstin ja kirjainten asettelu antaa tekstille oikean visuaalisen muodon joka helpottaa viestin perille menoa. Typografiaan kuuluu mm. fontti, kirjainkoko, väri, rivin tasaus ja pituus, merkkivälit, rivivälit, sisennykset, otsikointityylit ja anfangit eli suuri kokoiset alkukirjaimet. 
Typografiaa voidaan jakaa myös kategorioihin:  Antiikva
 • Antiikva: Päätteelliset kirjainmuodot jotka kehittyivät 1470-1600-luvuilla. Antiikva kirjaimet ovat yhdistelmä roomalaista meisselikirjoitusta ja karolingista kirjoitusta. Antiikvoissa on myös lyhyet pääteviivat jotka helpottavat tekstin lukemista.


  Groteski
 • Groteski: Toiselta nimeltään sans-serif on päätteetön kirjaisin tyyppi joka selkeytensä vuoksi sopii vaikka otsikoksi, luetteloihin ja taulukoihin. Groteski tuli suosituksi 1800-luvulla, mutta yleistyi vasta 1920-luvulla. Tunnettuja kirjaisin tyyppejä mm. helvetica,industria ja univers.


  Egyptienne
 • Egyptienne: kirjasin laji joka on tasaviivainen ja pääteviivallinen. Egyptienne kirjasintyyppi tuli tunnetuksi 1800-luvun alussa kun kaikki egyptiläinen oli muotia.
  Kalligrafia
 • Kalligrafia: korutekstaus joka tarkoittaa kauniin käsinkirjoittamisen taiteenalaa. Sillä on suuri merkitys mm. islamilaisessa, japanilaisessa ja kiinalaisessa kulttuurissa ja se on yhtä arvostettua kuin taidemaalaus. Länsimaisessa kulttuurissa kalligrafian arvo ei ole läheskään yhtä suuri.

  Fantasia typografia
 • Fantasia- ja kokeilevat typografiat: ovat peräisin 1970-1980-luvuilta ja pitävät sisällään kaikki muut typografiat jotka eivät sovellu muihin kirjasinluokkiin. Nämä sopivat lähes poikkeuksetta vain otsikkotekstiin.

Värit graafisessa suunnittelussa:

Värit ovat yksi graafisen suunnittelun keskeisimmistä asioista. Värit mm. viestivät, korostavat, muovaavat ja luovat visuaalisia elämyksiä. Siksi graafikon on tärkeää tuntea värien käyttö. • RGB-värit tulee sanoista red, green, blue ja näitä valon värejä käytetään mm. televisiossa ja tietokoneessa. • HEX-värit, HEX-arvolla annetaan väri kuudella heksadesimaaliluvulla. Luvut ilmoittavat punaisen, vihreän ja sinisen värin arvot. HEX-värejä voidaan käyttää mm. suunniteltaessa nettisivujen fontin värejä.

 • CMYK-värit, nimi tulee väreistä Syaani (Cyan), Magenta, Keltainen (Yellow) ja Musta (Key). Kun kuva tallennetaan CMYK-väritilassa, jokaiseen kuvatiedoston pikseliin tallentuu neljän värin voimakkuustiedot. Tätä käytetään kaikissa painotuotteissa.A-sarja

A-sarja perustuu ISO 216 standartiin joka määrittelee kansainvälisesti papereiden koon. Se määrittelee A- ja B-sarjan kun taas ISO 269 C-sarjan eli kirjekuori koon. Standartin mukaan kun esim. A4 puolitetaan saadaan A5, eli paperikokojen korkeuden suhde leveyteen on aina yhden suhde kahden neliöjuureen. Sisältöä voidaan siis pienentää tai suurentaa ilman vääristymiä.
Vektori ja rasteri:

 • Vektorigrafiikassa kuvat eivät muodostu pikseleistä toisin kuin rasterigrafiikassa. Kuva luodaan matemaattisen kaavan mukaan eli kuvaa voi suurentaa ja pienentää laadun kärsimättä. Vektorigrafiikkaa voi luoda mm. Adoben Illustratorilla ja se tallentuu mm. .pdf tai .svg formaateissa. 


 • Rasterigrafiikassa kuva muodostuu pikseleistä eli kuvan tarkkuus määräytyy pikselien määrästä suhteessa kuvan kokoon. Rasterigrafiikkaa käytetään yleensä vain valokuvissa.


Graafisen suunnittelun tavoitteet:

Graafisen suunnittelun tavoitteena on kuvakielen käyttö viestin tukemiseen, eli käytettyjen elementtien järjestäminen,  informatiivisuus, käytettyjen värien, symbolien, kuvien, tekstin ja typografian tarkoituksellinen viestintä. Tavoitteena on siis saada aikaan myyntiä ja markkinoida eri tuotteita ja yrityksiä, sivuja, musiikkia, elokuvia, ym. Myös karttojen, kylttien, opasteiden jne. suunnittelu kuuluu graafikon työhön. Tavoitteena on siis tuottaa selkeää, hyvää kuvallista viestiä oikeille kohderyhmille ja käyttää visuaalista luovuutta hyväksi monella eritavalla.

Lähteet:wikipedia.fi

graafinen.com
kineticpixel.fi

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Kestävä kehitys