lauantai 19. maaliskuuta 2022

Kestävä kehitysAgenda 2030

 Kestävä kehitys on maailmanlaajuisesti, alueellisesti ja paikallisesti tapahtuvaa jatkuvaa yhteiskunnallista muutosta, jonka päämääränä on turvata nykyisille ja tuleville sukupolville hyvät mahdollisuudet hyvään elämään. Tätä tehdään niin yksilöiden kuin päättäjien toimesta koko maailmassa.  Taustalla on huoli maapallon jaksamisesta ja eriarvoisuudesta.Tätä varten vuonna 2015 YK:ssa on sovittu globaali toimintaohjelma nimeltä Agenda 2030. 

Se sisältää 17 tavoitetta, jotka tulisi täyttyä joka maassa vuoteen 2030 mennessä:

 1. Ei köyhyyttä
 2. Ei nälkää
 3. Terveyttä ja hyvinvointia
 4. Hyvä koulutus
 5. Sukupuolten tasa-arvo
 6. Puhdas vesi ja sanitaatio
 7. Edullista ja puhdasta energiaa
 8. Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua
 9. Kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuureja
 10. Eriarvoisuuden vähentäminen
 11. Kestävät kaupungit ja yhteisöt
 12. Vastuullista kuluttamista
 13. Ilmastotekoja
 14. Vedenalainen elämä
 15. Maanpäällinen elämä
 16. Rauhaa ja oikeudenmukaisuutta
 17. Yhteistyö ja kumppanuus
Kestävää kehitykseen sisältyy eri tulokulmia: sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys, taloudellinen kestävyys ja ekologinen kestävyys. Näitä tulee tarkastella mm. seuraavista syistä:

 • Maailmassa on edelleen sukupuolista eri arvoisuutta.
 • Köyhyys ja koulutuksen puute ovat edelleen globaaleja ongelmia.
 • Kestävä kehitys vaatii kansainvälistä yhteistyötä onnistuakseen.
 • Kestävä talous helpottaa nykyisyyttä parantaa palveluja ja tulevaisuudessa siitä on suuri apu mm. väestön ikääntyessä.
 • Yksilön, yritysten ja valtioiden tulee ymmärtää oman toimintansa vaikutukset ja pyrkiä kehittymään tavoitteiden saavuttamiseksi.
 •  Pariisin ilmastosopimuksen toteutumisella on suuri merkitys kestävän kehityksen toteuttamisessa.
 • Eri linjaukset vaikuttavat myös yksilön toimintaan ja näin ollen myös yksilön vastuu on suuri.
 • Tulevaisuuden kannalta tavoitteiden saavuttamisella on merkittävä vaikutus koko maailman laajuisesti.
 • Yksilö voi vaikuttaa omilla valinnoillaan.
 • Edullisen ja puhtaan energian tuottamisen kehittäminen.

Elinkaariajattelu: Tuotteen koko elinkaaren ympäristökuormitus otetaan huomioon pelkkien ympäristö- ja terveysvaikutusten sijaan. Tämä tarkoittaa siis valmistus, kuljetus ja jälki päästöjä ja ympäristökuormitusta.

Kiertotalous: Järjestelmä, jonka tavoite on pitää materiaalit ja tuotteet kierrossa mahdollisimman pitkään niin että niiden arvo säilyy samana. Kiertotaloudessa tuotanto ja kulutus synnyttävät mahdollisimman vähän jätettä ja ympäristökuormitus pienenee.

Hiilijalanjälki: Tarkoittaa ilmastokuormaa jonka jonkin tuotteen, palvelun tai toiminnan seurauksena syntyy. Tämä tarkoittaa siis kasvihuonekaasuja joita syntyy koko tuotteen, palvelun tai toiminnan koko elinkaaren aikana.

Minulle tärkeimmät asiat Agenda 2030 listalta ovat:

 1. Hyvä koulutus koska se mahdollistaa lähes tulkoon kaikki muut asiat. Niin töissä, kotona kuin vapaa-ajallakin tämä näkyy osaamisena, taitona ja tietona.
 2. Terveys ja hyvinvointi koska kuten koulutuskin ilman sitä mikään ei toimisi kunnolla. 
 3. Ei köyhyyttä. Köyhässä yhteiskunnassa moni muukin asia on pielessä. Hyvin voiva kansa on hyvin voiva valtio/maailma. Köyhyys lisää eriarvoisuutta. Jokainen voi auttaa helpottamaan heikoimpien asemaa hyväntekeväisyydellä niin yksilö kuin yritys tasolla.
 4. Eriarvoisuuden vähentäminen. Kaikilla pitää olla lähtökohtaisesti samat mahdollisuudet hyvään ja terveeseen elämään joka suhteessa. Kotona ja töissä tämä näkyy siinä että kaikki ovat samanarvoisia.
 5. Maanpäällinen elämä. Jos maailma voi huonosti, kaikki elollinen voi huonosti. Kotona ja töissä tähän pyritään vaikuttamaan mm. kierrätyksen ja ekologisesti kestävämpien valintojen osalta.
 6. Puhdas vesi. Samat syyt kuin edellisessä.
 7. Ei nälkää. Tähän aika samat syyt kuin köyhyydessä. Töissä tähän autetaan hyväntekeväisyyteen lahjoitettavilla elintarvikkeilla. 

Elämäntapa testin tulokset:


Meillä kotona on aina ollut ihan omasta lapsuuden kodista asti selvää, että ruokaa eikä mitään käyttökelpoista heitetä roskiin. Vanhat vaatteet, lelut, astiat, kalusteet ym. on aina viety kierrätykseen tai annettu eteenpäin. Kotona on myös aina lajiteltu roskat ja itse olen aina tykännyt kulkea pyörällä tai kävellen paikasta toiseen aina kun mahdollista. Testi siis tuki omia arvojani. 

Näillä keinoilla voin vaikuttaa itse kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseen:

 1. Kierrättää kotitalous jätteet oikein.
 2. Vähentää sähkön ja veden kulutusta mm. sammuttamalla kaikki sähkölaitteet käytön jälkeen.
 3. Antaa, myydä tai uusiokäyttää ylimääräistä tavaraa.
 4. Ympäristöystävällisten kemikaalien käyttö.
 5. Opiskelu.
 6. Omasta terveydestä huolehtiminen.
 7. Kulkeminen jalan tai pyörällä aina kun mahdollista.
 8. Kotimaisen ja lähellä tuotetun ruuan suosiminen.
 9. Kaikkien tasapuolinen kohtelu.
 10. Biohajoavin pakkausmateriaalien suosiminen.
 11. Eettisesti ja ekologisesti tuotteiden suosiminen.
 12. Kanssa ihmisten kunnioittaminen iästä, sukupuolesta, ihon väristä, seksuaalisesta suuntautumisesta ym. riippumatta.
 13. Yhteiskunnallisista ja yhteisöllisistä asioista välittäminen.
 14. Huolehtia ympäristön siisteydessä: ei roskia tai vaarallisia aineita luontoon.

Ympäristömerkit:


Pohjoismainen Joutsenmerkki: Eri tuoteryhmille on laadittu kriteerejä, joissa otetaan huomioon luonnonvarojen ja energian kulutus, haitalliset päästöt, melu, haju, jätteet ja mahdollisuus hyötykäyttöön. Merkin myöntämiskriteerit uusitaan noin kolmen vuoden välein, eli tuotteiden on kehityttävä vastaamaan uusia kriteereitä. 
Euroopan ympäristömerkki, Kukkamerkki: Euroopan ympäristömerkki on samankaltainen ympäristömerkki kuin Joutsenmerkki. Se perustuu ympäristövaikutuksiin, joita tuotteesta aiheutuu sen koko elinkaaren aikana. Ympäristömerkki myönnetään vain tuotteille, jotka täyttävät ennalta laaditut ympäristön kuormitusta koskevat vaatimukset.
Luomu -valvottua tuotantoa -merkki:  Noudattaa EU:n
asetuksen luomuehtoja ja osoittaa että tuote on suomalaisen viranomaisen valvonnassa. Tuote on valmistettu, pakattu tai etiketöity Suomessa. Merkin myöntää Elintarviketurvallisuusvirasto.
EU:n luomumerkki: Merkin käyttö edellyttää, että vähintään 95 % tuotteen sisältämistä raaka-aineista on tuotettu EU:n luomuviljelysäädöksiä noudattaen.Energiamerkki: Energiamerkki kertoo laitteen energiankulutuksen ja suorituskyvyn. Se on pakollinen mm. pyykinpesukoneissa ja astianpesukoneissa. Merkinnän tavoitteena on ohjata kulutusta vähemmän energiaa kuluttaviin laitteisiin.
TCO:  Kansainvälinen kestävän kehityksen sertifikaatti IT-tuotteille.
Reilun kaupan merkki: Tavoitteena on taata kehitysmaiden viljelijöille ja työläisille kohtuullinen korvaus työstään. Järjestelmä vaatii tuottajilta sitoutumista ympäristömääräyksiin ja ihmisoikeussopimuksiin.

keskiviikko 27. lokakuuta 2021 Osaamisen tuotteistaminen ja markkinointi


10 unelmaduunia:

 1. Graphic/web designer
 2. Graafinen suunnittelija
 3. Sisällöntuottaja
 4. Valokuvaaja
 5. Tuotesuunnittelija
 6. Kuvittaja
 7. Viestintä ja markkinointi tuottaja
 8. Taiteilija
 9. Sisustussuunnittelija
 10. Yrittäjä

Ajankäyttökello:Ihanne 


Nyt


CV ja osaaminen:
Tulossa myös portfolio: https://tahtigalleria.wordpress.com


LinkedIn: 

Osaamisen mind map:


perjantai 3. syyskuuta 2021

Sisustus MandarinaSisustus Mandarina on Mynämäellä sijaitseva sisustuskauppa jonka palveluihin kuuluvat kauppa, verkkokauppa, sisustussuunnittelu ja ompelu. 
Yrityksen omistaja Tanja Lintunen on perustanut Mandarinan vuonna 2012, mutta on sitä aiemmin tehnyt jo ompelutöitä, joten kokemusta löytyy vuosien ajalta. 

 23.8.-28.8. Pääsinpä vihdoinkin sairastelun jälkeen töiden kimppuun ja suuntasin Mynämäelle sisustuspuoti Mandarinaan. Ensimmäisenä viikkona Tanja tutustutti minut työskentelyyn kaupassa ja aloimme järjestämään ale-hyllyä.
Viikon aikana sain suunnittelella myös näyteikkunan Tanjan valitseman verhokankaan pohjalta, järjestelin hyllyjä, opin olemaan kassalla ja aloin suunnitella ja piirtää kuvia Mynämäestä. Kuvien ideana on, että niistä tehtäisiin mahdollisesti pyöreitä tarjottimia myyntiin.

Pääsin myös opettelemaan saumurin käyttöä ja suunnittelemaan/leikkamaan kankaista pieniä pussukoita hiljaisempina päivinä.Ale-hylly

Tyhjensimme aluksi hyllyn tyynyistä ja järjestelimme alennukseen menevät tuotteet tyynyjen tilalle. Kuvassa hylly on vielä kesken, mutta järjestystä muutettiin ja tuotteita lisättiin sitä mukaan kuin tavaraa meni kaupaksi.

Seuraavaksi sain suunnitella näyteikkunan syksyisempään teemaan:


Ennen

Jälkeen

Hiljaisempina hetkinä sain suunnitella ja leikata pussukoita harjoittelumielessä. Myöskin saumurin käyttöä harjoiteltiin.

Pussukoiden suunnittelua ja tekoa

Saumausta

Tanjan ideasta lähdin piirtämään luonnoksia ja miettimään kuvia Mynämäestä. Tarkoituksena on suunnitella ja toteuttaa myyntiin tuleva pyöreä tarjoitin.
Luonnokset olen tehnyt valokuvien pohjalta käyttäen Illustratoria karkeimpien ääriviivojen tekoon ja Corellia yksityiskohtiin piirtolevyn avulla. Tarkoituksena saada aikaan neljä erilaista kuvaa.

Luonnos Mynämäen aseman junasillasta
Luonnos Mynämäen kirkosta ja MynäjoestaMietinnässä oli myös Tanjan tekemille tuotteille logo. Tein muutaman vaihtoehdon illustratorilla, mutta mietintä on vielä kesken. Kuvassa toisena oleva vastaa alkuperäistä ja siitä lähdin kevyesti muokkaamaan ja lisäämään yksityiskohtia.
30.8.-4.9. Alku viikosta liikkeeseen saapui lähetys lyhtyjä ja kynttilöitä jotka hinnoiteltiin ja laitettiin heti esille. Kuvasin niistä myös sommitelmia ig:hen ja facebookiin.


Uudet,upean väriset lyhdyt saapuivat!

Puttipajan läpivärjätyt kynttilät

Syksyisiä tunnelmia


Lyhdyt luovat tunnelmaa ympäri vuoden

Myös toinen näyteikkuna sai syksyisemmän ilmeen:

EnnenJälkeen

Tämän viikon aikana kassalla työskentely ja asiakaspalvelu ovat sujuneet jo luontevammin ja olen pikku hiljaa päässyt myymälän arkeen kiinni. Jälleen hiljaisempina hetkinä olen saanut myös harjoitella saumasta ja oppia jopa verhoilua. 

Istuintyynyn saumaustaVerhoilua

Mietinnässä oli myös myymälän uusi järjestys josta tein layoutin. Koska tila on pieni ja osa kalusteista ei ole liikuteltavissa päädyin free-flow ratkaisuun jossa on vapaa kierto.

layout

6.9.-17.9.  Tämän parin viikon aikana myymälässä on siivottu, purettu ale-hylly, laitettu tilalle uudet, syksyiset tyynyt, käyty suunnittelumatkalla Askaisissa, otettu tuotekuvia, muutettu järjestystä ja paljon muuta! 

Tuotekuvaus
Tuotekuvia verkkokauppaan

Yksi päivä meni kokonaan tuotekuvien parissa. Kuvasin verkkokauppaan mm. tyynyjä, tossuja ja saippuoita. 
Syksyisiä tunnelmia

Uudelleen järjestelyä

Ale-hylly sai uuden ilmeen ja uudet värit ihanista tyynyistä

Takahuoneen "räjäytys"

Kaapin kasausta

Mökkimaisema´sisustussuunnittelu reissulta

Mynämäki kuvat jatkuuValokuvauspäivän fiiliskuvia:


AterimetTeehetkiSyksyisiä värejä

Marseille saippuat

Ottimet

20.9.-8.10.  Uutta tavaraa saapui jälleen myymälään ja ne laitettiin esille. Tavaraa tuli niin paljon, että sain myös pistää koko toisen näyteikkunan uusiksi muiden töiden ohella. 
Myöskin kuvaukset jatkuivat koko kahden viikon ajan ja valmiita kuvia alettiin lataamaan verkkokauppaan. 

Kullanväristä hohtoa


Syksyisiä värejä tyynyissä

Lämpimät tossut käsityönä Mynämäeltä

Uutuuksia ja eksotiikkaa

Näyteikkunan uusi ilme

Sain myös tehdä omat tyynyt alusta loppuun asti. Koska en ole ennen ommellut oikeastaan yhtään mitään niin ei purkamiselta vältytty, mutta loppujen lopuksi tyynyt valmistuivat.

Ompelutöihin

Tuotekuvaukset jatkuvat jälleen

Verkkokaupan perustaminen

Valmiit tyynyt vaikeuksien kautta voittoon


Tässä kuva valmiista tarjoitin kuvituksesta
Kestävä kehitys